Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

taiwan:nsysu:report_od_kate_moss_zs_2018_19 2019/02/06 14:16 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
 +=== Zimní semestr 2018/2019 ===
 +
 +===== Proč sem =====
 +
 +===== Před příjezdem =====
 +  * Víza
 +
 +  * Očkování
 +
 +  * Letenky
 +
 +  * Náklady
 +
 +===== Po příjezdu =====
 +  * Buddy
 +
 +  * Kolej
 +
 +  * Skútr
 +
 +  * Obchody
 +
 +
 +===== Studium =====
 +  * Kdy přijet
 +
 +Orientation Week začíná zhruba v polovině září. Pokud byste nestihli přijet, zase o tolik nepřijdete, ale rozhodně doporučuji pro zorientování, zabydlení a poznání ostatních zahraničních studentů.
 +Zpravidla v poslední den Orientation Weeku (pondělí/pátek) škola pořádá vlastní "Orientation week". Jedná se o jednodenní - několikahodinové setkání studentů a zástupců školy, kolejí a dalších podstatných institucí. Student se zde dozví mimo jiné jak a kde provést platby a registrace, jak si zapsat předměty, jak vlastně celý systém zapisování funguje (fáze add/drop, withdrawal, apod), pravidla studia a ubytování, atd. Student zde obdrží důležité dokumenty, mapy a další podstatné informace ve Student Handbook - příručka shrnující základní informace např. o zdravotním pojištění, vízech, knihovně a sportovních zařízeních, systémech školy a kolejí, atd.
 +
 +
 +  * Začátek semestru
 +
 +Semestr začíná pozvolna koncem září. Registrace probíhá bez problémů a zbytečných byrokratických obstrukcí, až na pár plateb a razítek, co musíte oběhat. Předměty, které budou vypsány a vyučovány v angličtině, se ale dozvíte až asi týden před začátkem semestru - zveřejňují a zapisují se prostřednictvím: http://selcrs.nsysu.edu.tw/.
 +Předměty je možné vybírat napříč nabídkou celé university, tzn. můžete si zapsat předmět vypsaný jakoukoliv složkou university a v jakémkoliv stupni vzdělávacího systému - pakliže s tím souhlasí vedoucí předmětu (např. není problém studovat PhD. kurzy, jejich zápis musíte ovšem vyřizovat přes příslušné vedoucí a koordinátory).
 +V prvním týdnu (a v podstatě v celém období od začátku výuky až do poslední add/drop period) můžete navštěvovat předměty, o kterých uvažujete. Dozvíte se co a jak vás budou učit, jak vypadá sylabus a harmonogram předmětu, jaké jsou požadavky na splnění předmětu, apod. Podle těchto informací se můžete rozhodnout, které z předmětů chcete/nechcete studovat. Po dokončení poslední fáze zápisu a ustálení počtu studentů v kurzech budete rozřazeni do skupin. Teamwork, je zde velice populární.
 +
 +  * Studium
 +
 +Do některých hodin budete chodit se samými zahraňáky, někde je to půl napůl. Hodiny trvají 3 hodiny s jednou až dvěma přestávkami. Úroveň angličtiny je velmi různá, jak u profesorů, tak u spolužáků. Na College of Management je velmi oblíbenou formou výuky zadávání projektů 3-5tičlenným týmům. Spolupráce s Taiwanci je z mojí zkušenosti velmi náročná, psychicky i komunikačně. S ostatními zahraničními studenty je to daleko jednodušší... ale zase je to cenná zkušenost :)
 +
 +  * Úroveň a forma studia
 +
 +Nevím jak na technických oborech, ale na Managementu mě úroveň studia příliš nenadchla. Většinou byly celkem zajímavé předměty podávány relativně nezajímavým způsobem, nebo se strávilo několik bloků prezentacemi jedné a tytéž věci ve 20ti podáních. Některé předměty ale byly zajímavé a výuka čínštiny je výborná.
 +
 +  * Čínština
 +
 +  * Zkouškové období
 +Na vlastní závěrečné zkoušky není kladen tak velký důraz jako na ČVUT. Výsledná známka se sčítá ze známek a bodů dosažených během celého semestru. Jsou zde dva podstatné milníky, a to Midterm - zhruba v druhé polovině listopadu, a Final period/exam - zhruba v druhé polovině ledna. V těchto obdobích probíhají zkoušky, prezentace hlavních projektů, týmových prací, apod.
 +
 +  * Konec semestru
 +
 +Konec semestru se odvíjí od požadavků na splnění předmětů, nebo od dohody s vyučujícími. V některých případech se studentům podařilo domluvit se s profesory o přesunutí termínů závěrečných zkoušek a možnosti ukončit semestr už před vánoci. Tyto dohody byly možné převážně u předmětů, které nevyžadovaly závěrečnou zkoušku, či prezentaci projektu, nebo tam, kde nebyla závěrečná zkouška směrodatná pro vlastní hodnocení(nižší procento účasti na známce). Většina kurzů ale předpokládá, že výuka bude do poloviny ledna, v dalším týdnu pak probíhají závěrečné zkoušky a prezentace, tzn. že poslední týden v lednu už budete mít pravděpodobně všechno za sebou. Hodnocení se student dozví prostřednictvím: http://selcrs.nsysu.edu.tw/scoreqry/. 
 +
 +  * Administrativa zahraniční univerzity
 +
 +===== Volný čas - cestování =====
 +
 +  * Taiwan
 +
 +  * Zahraničí
 +
 +===== Před odjezdem =====
 +
 +===== Po návratu =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 
taiwan/nsysu/report_od_kate_moss_zs_2018_19.txt · Poslední úprava: 2019/02/06 14:16 autor: moslekatStarší verze